De Kern

Wij maken website
tegen betaalbare prijzen
met een eigen APP
Ga naar de inhoud
Welkom op onze website.

DeKern is een advertentiekrant waarbij elke zelfstandige zijn onderneming in de kijker kan plaatsen.
Wij hebben deze website DeKern speciaal ontworpen om voor al onze adverteerders nog extra reclame laten te maken.
Elke advertentie wordt hier al één week voor de bedeling gepubliceerd en dat het hele jaar door en aangekondigd via onze mailing
Via onze website kan de bezoeker ook de website van elke adverteerder van Handel Limburg vinden, bekijken en contacteren.
Als je geen eigen website zou hebben maken we er een aan een zéér voordelige prijs!!!
Daaraan ook een eigen app.
Elke advertentie die je plaatste vind je altijd terug.
Prijzen en verschijningsdatums kan je hier ook terugvinden
Goede reclame is niet meer weg te denken om bekendheid te creëren.

De pluspunten van onze advertentiekrant zijn:
-  Kwaliteitsreclameblad dat verdeeld wordt in Zuid-Limburg.
-  Verschijnt maandelijks (behalve januari en augustus) en wordt bedeeld in de volgende gemeenten:
  Heers, Borgloon, Kortessem, Wellen, Alken.
  Is voor ondernemingen, handelaars en zelfstandigen de ideale en meest kostefficiënte manier om zich in deze streken bekend te maken bij meer dan 75.000 inwoners
-  Een hoge kwaliteit hetgeen zich vertaalt in een grote lokale bekendheid en een zeer groot lezerspubliek

Deze hoge kwaliteit wordt bekomen door het gebruik van:
-  A3 formaat
-  Full color
-  Extra grote foto's
-  Veel aandacht voor een mooi lay-out (in samenspraak met de klant.)
-  Hoog glanzend papier (regenafstotend) nog goed zichtbaar na een regenbui in brievenbussen

DeKern combineert deze hoge kwaliteit met correcte prijzen
en dit laatste door doelbewust het bedelinggebied geconcentreerd te houden.
Wij zorgen er ook voor dat via onze website elke bezoeker gemakkelijk verbinding kan maken met de website van elke adverteerder, om zo de naambekendheid van de adverteerder nog te verhogen.
Wenst u een advertentie te plaatsen kan u ons altijd telefonisch bereiken op nummer 0485/911 680 voor een afspraak te maken
of via e-mail: infodekern@gmail.com
We zijn altijd bereid om vrijblijvend langs te komen voor meer uitleg of om samen een advertentie te ontwerpen.
Dank voor uw bezoek en wij hopen U binnenkort als één van onze adverteerders te mogen begroeten.

Met vriendelijke Groeten,
Gino
DeKern bvba
0485/911 680
De Kern bvba 0485/911 680 info@dekern.be
Terug naar de inhoud